User Case: School


Wat was het probleem voor de school?

promo-1-image

- Alles werd nog genoteerd en doorgegeven op papier: papier ging verloren, mensen die werkbonnen ingaven hadden geen feedback. Zij gingen voortdurend bellen en mailen met de technische dienst
- Verschillende gebouwen en locaties die bediend moesten worden van één centrale technische dienst
- Geen overzicht workload technische dienst en de medewerkers
- Geen mogelijkheid achteraf opsplitsen welke departmenten het meeste bonnen ingaven
- Weerkerende werkbonnen (bvb keuring brandblusapparaten) stonden in een draaiboek dat telkens bekeken moest worden

Welke workflow wordt gebruikt binnen iFlow?

1) De gebruiker geeft zijn werkbon in (al dan niet met foto)
2) Het hoofd van de technische dienst keurt deze goed of af
3) Het hoofd van de technische dienst wijst technische medewerkers toe voor de uitvoering
4) De technisch medewerker bekijkt zijn lijst van werkbonnen en werkt deze af naar prioriteit, gegroepeerd per locatie.
5) De technisch medewerker vult zijn gewerkte uren/gebruikte materiaal in en sluit de werkbon af

promo-1-image

Welke voordelen heeft de klant hierdoor?

- Geen werkbonnen meer die verloren worden
- De gebruiker heeft altijd een zicht op wat er met zijn werkbon gebeurt, wie deze gaat uitvoeren, wanneer deze werd ingepland
- Betere groepering en opvolging per locatie/gebouw
- Een overzicht op de workload van de technische dienst
- Weerkerende werkbonnen komen automatisch in het overzicht en worden herhaald
- Een duidelijke rapportage wie hoeveel ingeeft en waar het meeste werk vandaan komt

Reeds overtuigd? Vraag vandaag nog uw demo!

Wij komen ter plaatse om de software en al zijn mogelijkheden te tonen.

Contacteer ons

Zij zijn reeds overtuigd

Hierbij enkele van onze klanten